Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

 1. Ενημέρωση – περαιτέρω ενέργειες σχετικά με το αυθαίρετο κτίσμα περιμετρικά του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία
 2. Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων του Δήμου
 3. Παρουσίαση – συζήτηση νέου χρηματοδοτικού μοντέλου προμήθειας φωτιστικών σωμάτων LED και συστήματος τηλεδιαχείρισης για τον δημοτικό οδοφωτισμό
 4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), του Δήμου Βύρωνα, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, του Δήμου Ζωγράφου, του Δήμου Ηλιούπολης, του Δήμου Καισαριανής και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) για το πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»
 5. Τροποποίηση (6η) Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2023
 6. Αναμόρφωση (6η ) Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023
 7. Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου της πόλης
 8. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
 9. Διαγραφές παραστατικών
 10. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
 11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή αιτημάτων για πρακτική άσκηση από Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ
 12. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Προέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης»
 13. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»
 14. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»
 15. Αντικατάσταση εκπροσώπων των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»
 16. Κίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών Κουντουριώτη και Βούλγαρη με διενέργεια δημοπρασίας
 17. Κίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωση 69 υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών συγκοινωνιών, για την τοποθέτηση και συντήρηση σε αυτούς, στεγάστρων με σύγχρονα μ μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και την διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης και 8 νέων χώρων για προβολή υπαίθριας διαφήμισης με ειδικά διαμορφωμένα σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων τύπου ΠΙΖΑ και ΠΥΡΓΟΣ
 18. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια «Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου-Είδη Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων», Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 9/2023 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 19. Αντικατάσταση μέλους και τροποποίηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου-Είδη Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων», Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 24/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 20. Έγκριση ή μη τροποποίησης απότμησης του πεζοδρομίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 218 έμπροσθεν του πλυντηρίου αυτοκινήτων και προσαρμογή στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες
 21. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.22/2021)
 22. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.32/2020)
 23. Λήψη απόφασης για δημοσίευση περίληψης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της 52/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την «Κυκλοφοριακή ρύθμιση των οδών της περιοχής που περικλείεται από τις λεωφόρους Ηρώς Κωνσταντοπούλου – Μ. Αντύπα – Λαγκαδίων – Εργατών Τύπου»
 24. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης» (A.M.25/2020)
 25. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Επισκευή-ανακατασκευή πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.15/2021)
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Φυτοτεχνικές αναπλάσεις σε πάρκα και πλατείες» (Α.Μ.46/2017)
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Φυτοτεχνικές αναπλάσεις σε πάρκα και πλατείες» (Α.Μ.76/2016)
 28. 1ος Α.Π.Ε.-τακτοποιητικός του έργου «Ανακατασκευή οδών μετά την εκρίζωση δέντρων εντός αυτών για λόγους ασφαλείας» (Α.Μ.9/2022)
 29. 1ος Α.Π.Ε.-τακτοποιητικός του έργου «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.5/2019) – πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

 • Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ:

1. Γενικός Γραμματέας του Δήμου

2. Διευθυντές του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ. Χωματά-Αποστολοπούλου Αικατερίνη

3. Δικηγόροι

4. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Η.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χωματά – Αποστολοπούλου Αικατερίνη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x