ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Προσκαλούμε τους υποψήφιους δικηγόρους συνολικά ενός (1) άτομου, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μέρος της πρακτικής του άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης. Ο Δήμαρχος Βασίλειος Βαλασσόπουλος   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας σας ενημερώνουμε ότι, μετά από επικοινωνία μας με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο (13.7.2017) θα παρθεί απόφαση για τη μείωση των δημοτικών τελών στον επόμενο λογαριασμό. Μετά την έγκριση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσει στη μείωση για τις 11 μέρες της απεργίας (λογαριασμός […]