ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/04/2019 16:00

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στις 23 Απριλίου, ημέρα Tρίτη και ώρα 16:30

στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114),
σύμφωνα με τα άρθρα 65,67 και 69 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) του Δήμου, έτους 2019
2. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», έτους 2019
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», έτους 2019
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης», έτους 2019
6. Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»οικονομικού έτους 2018
7. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»
8. Πρώτη (1η) Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»
9. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»
10. Πρώτη (1η) Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»
11. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» οικονομικού έτους 2018
12. Έγκριση έναρξης απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»
13. Έγκριση σχεδίου αίτησης Εγγραφής Βρεφών – Νηπίων, δικαιολογητικών και ανακοίνωσης με τους όρους λειτουργίας των Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών Σχολικού Έτους 2019-2020
14. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»
15. Έγκριση ίδρυσης τμημάτων ένταξης του 9ου& 20ου Δημοτικών Σχολείων
16. Εισηγητική έκθεση Α΄ τρίμηνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Ηλιούπολης
17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Ηλιούπολης
18. Διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους
19. Εξωδικαστικός συμβιβασμός απαιτήσεων σχολικών φυλάκων
20. Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του υποέργου 1 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης» με κωδ. πράξης /ΜΙS (ΟΠΣ):5001921 1 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020»
21. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής πάσης φύσεως αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία του Δήμου Ηλιούπολης
22. Κίνηση διαδικασιών για εκμίσθωση κενωθέντων περιπτέρων
23. Λήψη απόφασης κατά απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011, σχετικά με την αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα της υπηρεσίας «Δαπάνες για την ανακύκλωση νωπών οργανικών αποβλήτων, από επαγγελματίες εστίασης και την εναπόθεση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης, διαλογής, αξιοποίησης και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων»
24. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης: Επέκταση- Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες στο Δήμο Ηλιούπολης», με MIS 5030936 και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
25. Παράταση σύμβασης 24413/12.12.18 με τιτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) διάρκειας (5) ετών
26. Εγκρίσεις μελετών Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
27. Αυτοδίκαια παραλαβή έργου «Ενίσχυση αντιολισθηρότητας με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής» (Α.Μ. 36/2015)
28. Αυτοδίκαια παραλαβή έργου «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διαφόρους δρόμους της πόλης» (A.M. 35/2015)
29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης έργου «Συντήρηση και επισκευή στο πάρκο Χαλικάκι» (Α.Μ. 14/2018)
30. Παράταση του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολείων, παιδικών χαρών κλπ.» (Α.Μ. 2/2018)
31. Έγκριση όρων του σχεδίου της Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής σύμβασης του έργου«Διαμόρφωση οδών πέριξ παιδικών χαρών ήπιας κυκλοφορίας» (Α.Μ. 3/2016)
32. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 1/2018)
33. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) του έργου «Διάφορες κατασκευές στο Δημοτικό Κοιμητήριο» (Α.Μ. 21/2017)
34. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Ηλιούπολης» Υποέργο 1 Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων (Α.Μ. 1/2019)
35. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Ηλιούπολης» Υποέργο 2 Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων (Α.Μ. 1/2019)
36. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων»(Α.Μ. 15/2018)
37. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 για είσοδο – έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Ηπείρου 37
38. Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στην οδό Μύρωνος 38
39. Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στην οδό Φιλιππάκη 4

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας Θ.Πανταζόπουλος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x