ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Α.Μ 18/2019

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης» Α.Μ 18/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας του Δήμου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας «τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ» 39.998,00 € (δεν υπόκειται […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ: Π18/2019

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ: Π18/2019 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ως ακολούθως: α) τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για τις […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Α.Μ.19/2019.

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων» Α.Μ. 19/2019 Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε παρακάτω: 0. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_1 ΜΕΛΕΤΗ 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_2 ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ε.Ε.Ε.Σ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ_1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ […]

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ

Ο ρόλος της Δημοτικής Αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εξυπηρέτηση των Δημοτών, για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των κατοίκων και κύρια των ευπαθών ομάδων και γενικά για την καλή εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Η νέα Διοίκηση του Δήμου Ηλιούπολης σαν πρώτο βήμα στην διαδικασία αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της λειτουργίας της […]

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 23/12/2019 ΕΩΣ ΤΙΣ 6/01/2020

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της πόλης μας, ότι από Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας δεν θα πραγματοποιηθούν. Η νέα δημοτική αρχή προχωρά στην αναδιοργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ώστε από το Νέο Έτος να μην γίνεται διακοπή της λειτουργίας της, ιδιαίτερα στις περιόδους […]

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 2020

Ο Δήμος Ηλιούπολης, συνεχίζοντας μια επιτυχημένη εδώ και πολλά χρόνια παράδοση προσφέρει και φέτος στους δημότες του την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις που ξεχώρισαν, να απολαύσουν Συναυλίες, να επισκεφτούν Μουσεία, Εκθέσεις και Χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με μειωμένα ομαδικά εισιτήρια και δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία του Δήμου. Τη διοργάνωσή τους αναλαμβάνει πλέον η Αντιδημαρχία Παιδείας […]