ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ανακοινώνει, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με δέκα (10) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού και του Τμήματος Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων» γ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας». δ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Χορού».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΜΕ 2/2020 καθώς την Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συμπληρωμένα σε μορφή pdf)και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  hr@paodil.gr

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Πολιτιστικό Κέντρο – Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Ηλιούπολης, Νικομάχου 18 , Τ.Κ. 16341, Ηλιούπολη, υπόψη κ. Μπαρμπαγιώργη Δημήτρη τηλ. επικοινωνίας: 2109940699, 2109920377.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά στις κάτωθι ιστοσελίδες:
www.politismos-ilioupoli.gr , www.ilioupoli.gr,athlitismos.dimosilioupolis.gr/ 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφη αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Η ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων από την Ανακοίνωση δικαιολογητικών θα αποστέλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα σε μορφή pdf.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχομένης από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης και συγκεκριμένα από 9/12/2020 έως και 18/12/2020.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες, και αναρτάται στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημαρχείο Ηλιούπολης, του Πολιτιστικού Κέντρου – Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, και του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

 

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x