ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΙΚΑΚΙ

Αγαπητοί συμπολίτες Δεν είναι δυνατόν να γίνουν ανεκτά – από κανέναν μας στην πόλη – τα απαράδεκτα περιστατικά παραβατικότητας και ιδιαίτερα τα πρόσφατα συμβάντα κλοπών στην περιοχή του «Χαλικάκι», με στόχο μάλιστα ανήλικα παιδιά. Συνεχίζουμε και εντείνουμε την προσπάθεια αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων αυτών φαινομένων, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Ασφάλεια, με σχεδιασμό […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ, ΖΥΓΟΣ, ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ, ΠΛΥΝΤ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) Α.Μ.: 3/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» (γερανογέφυρα, ζυγός, ξεμονταριστής, πλυντ. οχημάτων κλπ) Α.Μ.: 3/2021 Μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης- Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους #7.499,52€#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό […]