ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ». Α.Μ.: 3/2021

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την «Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ.» Α.Μ.: 3/2021 Μελέτη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής,  συνολικού προϋπολογισμού ύψους #ΕΥΡΩ 9.920,00#, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Δευτέρα  27/12/2021 και ώρα 14.00 με […]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες στο «Σύνδεσμο Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Ηλιούπολης Αττικής», για την πολύ σημαντική συμμετοχή του, στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηλιούπολης, με την προσφορά τροφίμων. Στα πλαίσια του προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου […]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες τη «Δικηγορική Εταιρία Ηλιούπολης» και τον κ.Μιχαήλ Τοπακιτζιάν για την πολύ σημαντική συμμετοχή της, στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηλιούπολης, με την προσφορά τροφίμων. Στα πλαίσια του προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», το Κοινωνικό Παντοπωλείο του […]

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ & ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ»

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες στο  βρεφικό & παιδικό σταθμό «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ»,  για την πολύ σημαντική συμμετοχή τους, στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηλιούπολης, με την  προσφορά τροφίμων και παιχνιδιών τα οποία παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης. Στα πλαίσια του προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις  21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18, βάσει της υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/6.12.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, με την δια περιφοράς διαδικασία, λόγω εκτάκτων αναγκών, με θέμα:   Αναμόρφωση […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:00 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020, 426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/190/οικ.22678/06.12.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, με την δια […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» , ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 22/12/2021 – 31/12/2021   Για περισσότερα, πατήστε εδώ.