ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:45, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66,67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17.1.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου του […]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.ΣΟΧ1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

Για να δείτε τον πίνακα ” ΣΟΧ1_2021 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ “, πατήστε εδώ.   Για να δείτε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Αρ.Πρωτ. 4588/18-02-2022), του πίνακα ” ΣΟΧ1_2021 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ “, πατήστε εδώ. Για να δείτε τον πίνακα ” ΣΟΧ1_2021 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ” (στον οποίο το με Αρ.Πρωτ. 4132/15-02-2022, αντικαταστάθηκε με το Αρ.Πρωτ. 4588/18-02-2022, βλ. παραπάνω), […]