ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΠΜ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για αποζημίωση υπαλλήλου αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης
3. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.
4. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Ιουνίου 2022
5. Εισηγητική έκθεση B’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου (6η), οικονομικού έτους 2022
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (6η), οικονομικού έτους 2022
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022
9. Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022
10. Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης, για την «Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης ψυχαγωγικού περιεχομένου»
11. Έγκριση ή μη, αποδοχής αιτήματος για πρακτική άσκηση από το Ιδιωτικό ΙΕΚ MASTER
12. Έγκριση ή μη, συμμετοχής του Δήμου στην πρόκληση «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
13. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στο Δήμο Ηλιούπολης» για την ένταξη του στην πρόσκληση «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14. Έγκριση 2ης τροποποίησης ης Πργραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και του Δήμου Ηλιούπολης
15. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του χρόνου περαίωσης της μελέτης «Διαρρυθμίσεις και επισκευές σε κτίριο ιδιοκτησίας του δημοσίου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και τη Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε.» (Α.Μ.40/2021)
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.7/2017)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:
1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x