Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης»

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 16
Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας
Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Εξετάση αιτημάτων για απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα
2. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού
3. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δικαστικού επιμελητή
4. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών
μέσων – διόδια»
5. Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Ηλιούπολης με
ΕΔΣΝΑ με αντικείμενο «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων
στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής»
6. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 345/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
7. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 346/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
8. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 347/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
9. Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης, για την «Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης αφιερωμένη
στην μνήμη του Προσφυγικού Ελληνισμού»
10. Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης, για την «Διοργάνωση μουσικής παράστασης “1922-2022
Μικρά Ασία- Μπιθικώτσης 100 χρόνια μετά”»
11. Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης, για την «Διοργάνωση θεατρικής παράστασης, αφιέρωμα στα
100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή»

12. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για
την «Προμήθεια για αναζωογόνηση-αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης περιοχή
Κάτω Ηλιούπολη (ΥΕ1)» (Α.Μ.26/2021)
13. Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια για αναζωογόνηση-αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος του
Δήμου Ηλιούπολης περιοχή Κάτω Ηλιούπολη (ΥΕ1)» (Α.Μ.26/2021)
14. Έγκριση παράτασης περαίωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων διαρρυθμίσεων στο
γηροκομείο Αγία Ταβιθά» (Α.Μ.1/2022)
15. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών του Δήμου Ηλιούπολης» (ΑΜ 11/2021)
16. Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Διάφορες
κατασκευές στο Δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ.19/2022)
17. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίανακα της σύμβασης μελέτης «Διαρρυθμίσεις και επισκευές σε κτίριο
ιδιοκτησίας του Δημοσίου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και της Φορολογικής και Τελωνειακής
Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε.» (Α.Μ.40/2021) για απορρόφηση μέρους των απρόβλεπτων
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευή – ανακατασκευή
πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών» (Α.Μ.15/2021)
19. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – τακτοποιητικού (ΑΠΕ) του έργου «Εργασίες
αποκατάστασης φθορών και συντήρησης οδικών τμημάτων με επικίνδυνα μεγάλες κλίσεις στον Δήμο
Ηλιούπολης» (Α.Μ.28/2017)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους ότι προσωρινά λόγω έκτακτης βλάβης του λεωφορείου δε θα διεξάγονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Θα προκύψει νεότερη ανακοίνωση για τη διόρθωση της βλάβης αμέσως μόλις υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x