Απολογισμός 2021-2022 του έργου της δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής

Με αφορμή την ολοκλήρωση της 20μηνης θητείας μου ως Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο κ. Γιώργο Χατζηδάκη και την Αντιδήμαρχο Παιδείας κα Αικατερίνη Χωματά, για την αμέριστη στήριξη, καθοδήγηση και εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω, τους Αντιπροέδρους, κ.κ. Λουκά Ζαχείλα […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 29/9/2022 έως και την Παρασκευή 14/10/2022.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Ηλιούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ […]