Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 19
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας
Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Εξετάση αιτημάτων για απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα
2. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2023
3. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, έτους 2023
4. Καθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, έτους 2023
5. Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων, έτους 2023
6. Καθορισμός Τελών Κατάληψης Περιπτέρων, έτους 2023
7. Καθορισμός Τελών εμποροπανηγύρεων, έτους 2023
8. Καθορισμός Τελών Διαφήμισης, έτους 2023
9. Τροποποίηση (7η) Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022
11. Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
12. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2022
13. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
14. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης πληρεξουσίου για νομιμοποίηση των δικηγόρων του Δήμου στα δικαστήρια
15. Εξειδίκευση πίστωσης για την αμοιβή συμβολαιογράφου σύνταξης πληρεξουσίου για νομιμοποίηση των δικηγόρων του Δήμου στα δικαστήρια
16. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού
17. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες πληρωμής Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
18. Παράταση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
19. Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
20. Έγκριση μεταβίβασης οχημάτων
21. Αποδέσμευση ή μη εγγυητικής επιστολής λόγω καλής εκτέλεσης
22. Αποδοχή αιτήματος ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μεταξύ Δήμου και εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.»
23. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων» (Α.Μ. 25/2019)
24. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Ανακατασκευή οδών και εκρίζωση ριζών εντός αυτών για λόγους ασφαλείας» (Α.Μ. 36/2019)
25. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, παιδικές χαρές κ.λ.π. έτους 2020» (Α.Μ. 16/2020)
26. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών
27. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια & εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης» (Α.Μ.13/2021)
28. Έγκριση των όρων διακήρυξης και του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης» (Α.Μ.13/2021) (υποέργο 1)
29. Παράταση χρόνου περαίωσης της Σύμβασης Μελέτης «Εκπόνηση μελετών για υλοποίηση μέτρων και μέσων
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.4/2021)
30. Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων
(γαλακτοκομικών και ειδών Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» (Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 6/2022)
31. Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατακύρωση προσωρινού αναδόχου του
έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ηλιούπολης» (ΑΜ.: 5/2021)
32. Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατακύρωση προσωρινού αναδόχου του
έργου «Ανακατασκευή οδών μετα την εκρίζωση δένδρων εντός αυτών για λόγους ασφαλείας» (Α.Μ. 9/2022)
33. Έγκριση 2ου Πρακτικού του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.18/2022)
34. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή νέων διαρρυθμίσεων στο γηροκομείο Αγ. Ταβιθά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας της» (Α.Μ.1/2022)
35. Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, παιδικές χαρές κ.λπ.) έτους 2020» (Α.Μ.16/2020)
36. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικού του έργου «Ανακατασκευή οδών μετά την εκρίζωση δέντρων εντός αυτών για λόγους ασφαλείας Δήμου Ηλιουπολης» (Α.Μ.26/2021)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x