Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 23 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 23
Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων
«Κώστας Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77
του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Διαγραφή ή μη από βεβαιωτικό κατάλογο
2. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού
4. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Οκτωβρίου 2022
5. Αναμόφωση (8η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
6. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που αφορούν «Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δέντρων» (Α.Μ.ΓΕΩΠ.14/2018)
7. Ανανέωση ή μη της σύμβασης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
8. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022
9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμου για την παραχώρηση χρήσης μέρους της Πλ. Εθν. Αντίστασης για τα Χριστούγεννα 2022-2023
10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμου για την παραχώρηση χρήσης μέρους της Πλ. Ανεξαρτησίας για τα Χριστούγεννα 2022-2023
11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμου για την παραχώρηση χρήσης μέρους της Πλ. Φλέμιγκ για τα Χριστούγεννα 2022-2023
12. Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια τροφίμων για τη κάλυψη των αναγκών του Παντοπωλείου του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.22/2022)
13. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και διενέργειας για την διαδικασία διαπραγμάτευσης  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του
Παντοπωλείου του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.22/2022)
14. Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκποίηση χρησιμοποιούμενων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων)»
15. Έγκριση 1ου πρακτικού του έργου « Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. – ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» (ΑΜ.28/2022)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x