Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για τη «Συνδρομή GPS σε δίκτυο σταθμών αναφοράς» Α.Μ.: 48/2022.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας, ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, για την  «Συνδρομή GPS σε Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς» Α.Μ.: 48/2022 Μελέτη του Τμήματος Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης συνολικού προϋπολογισμού ύψους  600,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη 6/12/2022 και […]