Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2022 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Οι παρακάτω υπογράφοντες προβαίνουμε σήμερα την 9/12/2022 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης, επιλογής των υποψηφίων της 2062/8-11-2022 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2022 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά (11) έντεκα ατόμων για την εκτέλεση των έργων : α) Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής, β) Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων, γ) Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Φωτογραφίας, δ) Λειτουργία Τμημάτων […]

Πρόσκληση σε διαδημοτική συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Ηλιούπολης και Αργυρούπολης – Ελληνικού στις 14 Δεκεμβρίου 2022

Σας προσκαλούμε σε διαδημοτική συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων Ηλιούπολης και Αργυρούπολης – Ελληνικού, στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 20:00 στην αίθουσα του δημοτικού θεάτρου «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» στον Δήμο Αργυρούπολης, επί της λεωφόρου Κύπρου 68 (δίπλα από το Δημαρχείο Αργυρούπολης), σύμφωνα με τα άρθρα 65,67 και 69 του Ν. 3852/2010 με θέμα: Λήψη απόφασης […]

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, […]