Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ», (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Έγκριση χρηματικού υπολοίπου ΣΑΤΑ -ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ -ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του τεχνικού προγράμματος 2023
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023
3. Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023, σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (αρ. πρωτ.3437/9.12.2022)
4. Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας του Δήμου Ηλιούπολης, για το οικονομικό έτος 2023
5. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής
6. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού
7. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
8. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (9η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (9η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2022
12. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ.24/2022)
13. Έγκριση οριστικής μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο Γωνιών Ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.21/2021) ,Υποέργο 1 και συγκεκριμένα:
 ΥΠΟΕΡΓΟ 1Α: «Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής, βιοδιασπώμενες σακούλες, συστήματα Γωνιών ανακύκλωσης και εκσυγχρονισμός ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης»
 ΥΠΟΕΡΓΟ 1Β: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για “Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και εκσυγχρονισμός ΣΜΑ”»
14. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης» σύμφωνα με την Πρόσκληση με Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ
15. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» Υποέργο 1 (Α.Μ.21/2021) πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ04) «Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης και ανακύκλωσης και εκσυγχρονισμός Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ηλιούπολης
16. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» Υποέργο 1 (Α.Μ.21/2021) πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ04) «Χωριστή συλλογή
βιοαποβλήτων, δημιουργία δικτύου γωνιών ανακύκλωσης και ανακύκλωσης και εκσυγχρονισμός Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Ηλιούπολης
17. Ορθή επανάληψη της 485/22 Α.Ο.Ε. που αφορά τον ορισμό επιτροπής παραλαβής έργου «Ανακατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης επί των οδών Φαρμακίδου – Αργοναυτών και Χαριλάου Τρικούπη» (ΑΜ 21/2019)
18. Έγκριση ή μη ανάδειξης αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Παντοπωλείου του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.22/2022)
19. Έγκριση ή μη παράτασης της υπ’ αριθ. 22451/11-08-2022 σύμβασης για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου» (Α.Μ.ΠΡΟΜ.9/2022)
20. Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηλιούπολης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ.5/2019)
21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων έτους 2021» (Α.Μ.30/2021)
22. Έγκριση 2ου ΑΠΕ -Τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή νέων διαρρυθμίσεων στο γηροκομείο Αγ. Ταβιθά» (Α.Μ.1/2022)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x