Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ», (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από διοικητικά πρόστιμα

2. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού

4. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής υπηρεσίας μηνός Δεκεμβρίου 2022

5. Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6. Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή τελών επιθεώρησης καταλληλότητας ΚΤΕΟ οχημάτων.

7. Έγκριση μελετών και καθορισμός όρων διακήρυξης για τις «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης»: 08_ΕΠΑΝΕΚ

8. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τις “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης”

9. Εγκατάσταση 2 νέων γραμμών τηλεφωνίας και Internet FTTH 100 Mbps στα γραφεία του Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ηλιούπολης στην οδό Νικομάχου 18 εντός του χώρου του ΚΕΠ Κάτω Ηλιούπολης

10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για έργα προϋπολογισμού χαμηλότερου του 1.000.000 € έτους 2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 8α του Ν.4782/2021

11. Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη ανάπλασης τμήματος της οδού Πιερίων από την οδό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας» (Α.Μ.25/2022)

12. Έγκριση 2ου Πρακτικού του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΦΑΔΗΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» (Α.Μ.28/2022)

13. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού «Προμήθεια & εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση ΑμεΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης», (Α.Μ.13/2021)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x