Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.,

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ», (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου μετά από παραίτηση

2. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (1η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η) υποχρεωτική του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

6. Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την χορήγηση προνοιακού – αναπηρικού επιδόματος για το τέκνο υπαλλήλου του Δήμου

7. Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής

8. Συνέχιση της διαδικασίας για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών και ειδών Παντοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» κατόπιν ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημοσίας σύμβασης μέρους της ΟΜΑΔΑΣ 1: ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ της υπ’ αριθ. 16937/24-6-2022 διακήρυξης (Α.Μ.ΠΡΟΜ.6/2022)

9. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας για τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών-τυροκομικών) για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.» (Α.Μ.1/2023)

10. Εγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού της μελέτης «Προμήθεια για Αναζωογόνηση Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης, περιοχή Κάτω Ηλιούπολης (ΥΕ1)» (ΑΜ.16/2021)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x