Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ», (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από διοικητικά πρόστιμα

2. Άσκηση εφέσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ.19/2023 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

3. Αποδοχή και Κατανομή Επιχορηγούμενου ποσού μέσω ΚΑΠ Έτους 2023 (Α΄ Κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών μονάδων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης και την υλοποίηση του προγράμματος του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στην Αθμια Εκπαίδευση

4. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2022

5. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Ιανουαρίου 2023

6. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού

7. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφου

8. Εγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού της μελέτης «Προμήθεια για Αναζωογόνηση Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ηλιούπολης, περιοχή Αγία Μαρίνας (ΥΕ2)» (ΑΜ.17/2021)

9. Εγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ.:24/2022)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x