Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 4 Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαϊου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ» (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (4η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

3. Έγκριση απολογισμού Ταμειακής Υπηρεσίας μηνός Μαρτίου 2023

4. Παράταση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

5. Έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξειδίκευση πίστωσης επί της αγωγής με αρ. καταθ.: ΑΓ 4069/20, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών του Μ.Ζ.Κ., κατά του Δ. Ηλιούπολης.

6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για αποζημίωση υπαλλήλου αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης (Δ.Γ.)

7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για αποζημίωση υπαλλήλου αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης (Β.Σ.)

8. Αποδοχή και Κατανομή Επιχορηγούμενου ποσού μέσω ΚΑΠ Έτους 2023 (Β΄ Κατανομή) στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών μονάδων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης και την υλοποίηση του προγράμματος του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στην Αθμια Εκπαίδευση

9. Έγκριση Πρακτικού Νο4 της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη μελέτης δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης για την υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Α.Μ. ΠΛΗΡ.10/2022)

10. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης για «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης – υποέργο 1» (Α.Μ.ΠΛΗΡ.2/2023)

11. Έγκριση μελέτης «Προβολή και επικοινωνία πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης – υποέργο 3»

12. Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για τις “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ηλιούπολης

13. Έγκριση μελέτης , τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ στο πλαίσιο της πράξης Έκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (A.M.: 4/23), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”

14. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «Μελέτη Ανάπλασης τμήματος της οδού Πιερίων από την οδοό Σαράφη έως την οδό Κασσάνδρας» (Α.Μ.: 25/2022)

15. Συμπλήρωση της 88/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ‘Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.: 49/2022).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους ότι προσωρινά λόγω έκτακτης βλάβης του λεωφορείου δε θα διεξάγονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Θα προκύψει νεότερη ανακοίνωση για τη διόρθωση της βλάβης αμέσως μόλις υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x