Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 24 Μαϊου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαϊου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ» (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Αποδέσμευση εγγυητικής καλής εκτέλεσης της εταιρείας «Αφοι Μαντούβαλοι Α.Ε.»

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπ’ αριθ. 134/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση της υπ’ αριθ. 121/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

4. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.:Π.28/2022) του Τμήματος Πληροφορικής και
Επικοινωνιών.

5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Περιήγηση στο πολιτιστικό υλικό του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.: Π.28/2022)

6. Παρακαλούμε να εισηγηθείτε θέμα στην οικονομική Επιτροπή λήψης Απόφασης περί έγκρισης ή μη, ανάδειξης αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης», (Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 1/2023)

7. Έγκριση μελέτης, έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2023» (Α.Μ.5/2023)

8. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκέλεση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.36/2022)

9. Έγκριση Πρακτικού Νο2 Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Ασφάλιση, κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου (Α.Μ.1/2023)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους Ο Πρόεδρος
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x