ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο που στεγαζόταν επί των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45 και Φαρμακίδου, από 15/06/2023 έχει μεταστεγαστεί επί της οδού Παπαναστασίου 13 σε ισόγειο ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελούν υποέργα της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» και θα συνεχιστεί και στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στελεχωμένο με το απαραίτητο προσωπικό από την 01/06/2017 λειτουργεί καθημερινά για την εξυπηρέτηση του κοινού από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00πμ με 17:00 πμ. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 99 33 263

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας μετά από την 24ωρη απεργία.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x