ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΚ ΝΕΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Κοντέινερ για τοποθέτηση σε κοινόχρηστο χώρο του δήμου», σύμφωνα με την ΑΜ. 4/2023 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων & Έργων Αυτεπιστασίας και της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας ζωής & Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 14.942,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε […]

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Δ.Σ. 3.8.2023

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη  συνεδρίαση του Δ.Σ. της 3ης Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45, θα διεξαχθεί με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.