Οριστικός Πίνακας τοποθετήσεων και επιλλαχόντων βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2023-2024

Ενημερώνουμε τους γονείς των βρεφών και νηπίων του Νομικού Προσώπου «ΚΑΦΑΔΗΛ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» Δήμου Ηλιούπολης ότι μετά τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και εξετάστηκαν στο Νομικό Πρόσωπο  και λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση,  τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα Παρ/ματα Αγωγής και την προτίμηση των γονέων προκύπτουν σύμφωνα με την με αρ. 63/2023 απόφαση του ΔΣ οι κάτωθι οριστικοί […]

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, […]