Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., με τη δια περιφοράς διαδικασία, λόγω προθεσμιών, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα: 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για […]

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

”Σας ενημερώνουμε ότι η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Η Συνεδρίαση της ΕΠΖ θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου ” Κ. Κονδύλης” , με την ίδια πρόσκληση και τα ίδια θέματα.”