ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤHΝ «Συντήρηση τερματικών ρολογιών και λειτουργικών προγραμμάτων» Α.Μ.: ΠΛΗΡ.14/2023

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Συντήρηση τερματικών ρολογιών και λειτουργικών προγραμμάτων», σύμφωνα με την  ΑΜ.: ΠΛΗΡ.14/2023 Μελέτη  του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη 28/11/2023 […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤHΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ» Α.Μ.: ΠΛΗΡ.17/2023

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου», σύμφωνα με την Α.Μ.: ΠΛΗΡ.17/2023 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 15.734,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη  28/11/2023 και ώρα 12:00 π.μ  […]

ΣΜΕ1/2023 ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ “Κέντρο Αγωγής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ”

Δες ΕΔΩ την ανακοίνωση ΣΜΕ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Δες το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ ΕΔΩ Δες το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΔΩ Δες το ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ ΕΔΩ Δες την ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΜΕ ΕΔΩ