Κλειστό το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης λόγω ζημιών από Κατάληψη. Παρακολούθηση μέσω Webex από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6301/ΓΔ4/2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σε περίπτωση εκτάκτου ή απρόβλεπτου γεγονότος το οποίο καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα της σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα όπως ενδεικτικά η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών η/και εκπαιδευτικών στους χώρους της […]