Δημοτική Αστυνομία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Ηλιούπολης

Γνήσιο Υπογραφής

Η Δημοτική Αστυνομία, σε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης του δημότη, θα διενεργεί αυτοψία για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατ’ οίκον, σε δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας  (αδυναμία μετακίνησης).

Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι οι ημέρες που θα πραγματοποιείται το γνήσιο υπογραφής με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, ορίζονται η ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ κάθε εβδομάδας και κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00.
Λόγω του περιορισμένου ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου οριζόμενου αριθμού και πάντα σε συνάρτηση με τις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
1. Οι τηλεφωνικές κλήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά (ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-15:00) στο Tηλεφωνικό Kέντρο Eξυπηρέτησης του Δημότη 15377.
2. Τα αιτήματα θα μεταβιβάζονται αυθημερόν στη Δημοτική Αστυνομία, η οποία με τη σειρά της θα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο.
3. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ και ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ την Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση με τα στοιχεία του, όπως αυτά αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή στο Διαβατήριο του.
4. Η Δημοτική Αστυνομία, αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΔΕΝ είναι δυνατή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να κατανοήσει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης / Εξουσιοδότησης (πχ. άτομα με ψυχική ή διανοητική διαταραχή / γεροντική άνοια) και δεν έχει συνταχθεί πληρεξούσιο από Συμβολαιογράφο ή ορισμός δικαστικού συμπαραστάτη από Δικαστική Αρχή.
• Όταν δεν έχει συμπληρωθεί το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης / Εξουσιοδότησης του ενδιαφερομένου στο σχετικό έντυπο (πχ. κενό χαρτί / έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης άνευ κειμένου).
• Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει δήλωση προδήλως παράνομη.
• Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου περιέχει ιδιόγραφη δήλωση διανομής περουσιακών στοιχείων (πχ. ιδιόχειρη διαθήκη / σύσταση δωρεάς κ.λ.π.).