ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 Ηλιούπολη, 16/3/2016
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων
Τηλ.: 210 9970049 – 50, 210 9970173
Email: katastimata@ilioupoli.gr


ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.)
Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνο στο οποίο γίνεται παρασκευή ή διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) φαγητών ή γλυκισμάτων και γενικότερα κάθε είδους τροφίμων ή ποτών καθώς και εκείνο στο οποίο προσφέρονται υπηρεσίες εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Τα καταστήματα που αδειοδοτούνται από τους Δήμους είναι τα καταστήματα Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής, όπως, καφενεία, μπαρ, κυλικεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία, αναψυκτήρια, κυλικεία δημοσίων κτιρίων (σχολικά κυλικεία κλπ.), Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών (παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, πρατήρια άρτου κλπ.) και τα καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ήτοι, κομμωτήρια, κουρεία, καταστήματα περιποίησης χεριών και ποδιών (Manicure – Pedicure) και εργαστήρια δερματοστιξίας (Tattoo). Επίσης, τα καταστήματα πώλησης κατοικιδίων ζώων και ωδικών και παραδεισίων πτηνών (Pet shop) και τα γραφεία τελετών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Τα αρτοποιεία, τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών (επεξεργασίας κρέατος, ζαχαροπλαστικής κλπ.), οι αποθήκες τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου, τα επαγγελματικά εργαστήρια, όπως στεγνοκαθαριστήρια, ταπητοκαθαριστήρια, τυπογραφεία, σιδηρουργεία, ξυλουργεία, εργαστήρια αργυροχρυσοχοϊας κλπ., τα εργαστήρια αισθητικής, αδυνατίσματος κλπ., τα γυμναστήρια, οι σχολές χορού ή εκμάθησης αθλημάτων καθώς και τα συνεργεία επισκευής οχημάτων δεν αδειοδοτούνται από τους Δήμους αλλά από την Περιφέρεια Αττικής, τηλ. κέντρο: 213 2064100, 213 2065000, 210 2065116 – 7 και τετραψήφιος αριθμός: 1539.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πριν από τη χορήγηση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν κυρίως σε πολεοδομικές διατάξεις (χρήσεις γης). Επίσης, ζητήματα αναφορικά με την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν’ γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις του εκάστοτε Δήμου. Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται αποκλειστικά και μόνον για έναρξη εργασιών επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. και δεν συνιστά άδεια για την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
Δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον:
Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη Αρχή.
Πρόκειται για δραστηριότητα η οποία είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων (σχολικών συγκροτημάτων, δημοσίων υπηρεσιών, μεγάρων κλπ).
Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (προσθήκη νέας δραστηριότητας).
Πρόκειται για δραστηριότητα που διέπεται από ειδικό καθεστώς, όπως είναι οι επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Internet).
Πρόκειται για αντικατάσταση αδείας λόγω λειτουργίας καταστήματος από νέο πρόσωπο, κληρονομικής διαδοχής, αλλαγής επωνυμίας εταιρείας κλπ.
Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός εμπορικού καταστήματος, όπως κατάστημα ψιλικών και πρατήριο υγρών καυσίμων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
Ο ενδιαφερόμενοι, πριν από κάθε άλλη ενέργειά τους (υπογραφή συμβολαίου μίσθωσης ή αγοραπωλησίας, διαμόρφωση των χώρων, συγκρότηση του καταστήματος κλπ.) αλλά και πριν από την υποβολή της αίτησης στο Δήμο για τη χορήγηση της προέγκρισης, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερωθούν από την Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (λεωφ. Αλεξάνδρας 196, τηλ. 210 6460040 – 210 6427605) για το συγκεκριμένο είδος καταστήματος που θα πρέπει να αιτηθούν, αναλόγως με την καταλληλότητα, το εμβαδόν και γενικότερα τις προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου. Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν ιδιώτη μηχανικό της επιλογής τους.

Μετά την επιλογή του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση και πριν από την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευής και, εφόσον ελεγχθεί η νομιμότητα και η χρήση του χώρου καθώς και οι χρήσεις γης στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων (Σωκράτους 57, τηλ. 210 5205036), δύναται να υποβληθεί αίτηση στην πιο πάνω Υγειονομική Υπηρεσία, με συνοπτική περιγραφή του υπό ίδρυση καταστήματος, οποιαδήποτε στιγμή κατά το σχεδιασμό αυτής, που να συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα κάτοψης, σε δύο αντίγραφα, στα οποία να υπάρχει αναλυτική αποτύπωση των χώρων με τις χρήσεις τους, τη ροή εργασιών, το σταθερό εξοπλισμό κλπ. Με την εν’ λόγω αίτηση, θα ζητείται καταρχήν η άποψη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ώστε να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση προέγκρισης ή προκειμένου να ξεκινήσει τη συγκρότηση της επιχείρησης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται προέγκριση. (Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, ο ανωτέρω προέλεγχος της Υγειονομικής Υπηρεσίας δεν είναι προέγκριση και θα πρέπει να εξετάζεται από τον ενδιαφερόμενο η χρήση γης και να μην θεωρείται τυχόν σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, πριν την προέγκριση, ως προέγκριση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/4476/2/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας).

Οι αλλοδαποί από Κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής από τις οικείες Διευθύνσεις Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π. Δ. 106/2007 και την υπ’ αριθ. 13024/10-4-2014 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και οι αλλοδαποί από Κράτη μη μέλη της Ε.Ε., αδείας διαμονής μακράς διαρκείας (Ν. 4251/2014) για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31095/29-9-2015 σχετική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην περίπτωση ομογενών απαιτείται ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
Για τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Αρθ. 8 Ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ., εάν προσέλθει άλλο πρόσωπο). Τα σχετικά έντυπα χορηγούνται από την Υπηρεσία μας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται, πέραν της κατηγορίας, το συγκεκριμένο είδος καταστήματος, π. χ. καφενείο, εστιατόριο, ιχθυοπωλείο κλπ., προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα από την αρμόδια επιτροπή.
Υπεύθυνη δήλωση (Αρθ. 8 Ν. 1599/1986), με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ. του διαχειριστή της πολυκατοικίας και μόνον εν’ ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, συμπληρωμένη στο υπόδειγμα που χορηγείται από την Υπηρεσία μας.
Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα – φωτοαντίγραφο ενός κοινού χάρτη) ή ένα απλό σκαρίφημα, στο οποίο να σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς έγκριση και εφόσον επιστραφούν στην Υπηρεσία μας, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η σχετική απόφαση.

Προσοχή: Πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία μας, διότι ενδέχεται να έχει αλλάξει κάτι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΗΣ
Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται με απόφαση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άκαρπης της ανωτέρω προθεσμίας θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά και τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί, με αίτησή του, να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την Υπηρεσία μας, προκειμένου να την υποβάλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ. για έναρξη εργασιών επιτηδεύματος.

Για τη χορήγηση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει, εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην αντίθετη περίπτωση, η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως, που σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναληφθεί η ανωτέρω διαδικασία με την υποβολή νέων δικαιολογητικών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(Αρθ. 2 της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 ΦΕΚ 3106 Β)

Στη συγκεκριμένη διαδικασία εμπίπτουν μόνον τα καταστήματα που υπάγονται στις
κατηγορίες Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής (αναψυκτήρια, κυλικεία, καφενεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία κλπ.) καθώς και τα γραφεία τελετών

Ο ενδιαφερόμενος, μετά από τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης και την έναρξη εργασιών επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Αρθ. 8 Ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ. εάν προσέλθει άλλο πρόσωπο). Το σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας.
Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή αδείας διαμονής. Για αλλοδαπούς από Κράτη μέλη της Ε.Ε. απαιτείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής από τις οικείες Διευθύνσεις Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π. Δ. 106/2007 και την υπ’ αριθ. 13024/10-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και για αλλοδαπούς από Κράτη μη μέλη της Ε.Ε. φωτοαντίγραφο αδείας διαμονής μακράς διαρκείας (Ν. 4251/2014) για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Για τους ομογενείς απαιτείται ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό.
Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης ιδιώτη μηχανικού, στην οποία να βεβαιώνει ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και να περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου αδείας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955).
Αντίγραφο αδείας δόμησης και τυχόν δήλωσης αυθαιρέτου, με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωσης παλαιότητας κλπ., τα οποία και αποτελούν στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου.
Τρία (3) σχεδιαγράμματα κάτοψης του καταστήματος, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή ιδιώτη μηχανικού, σε κλίμακα που να αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία να αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καθώς και οι χώροι που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).
Τρία (3) αναλυτικά, επικαιροποιημένα διαγράμματα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης (μόνον για τα καταστήματα τροφίμων και ποτών), με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία συντάσσονται και υπογράφονται είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας είτε από τον υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνο του καταστήματος.
Πρόσφατο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας (πρωτότυπο), από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία (Λεωφ. πρώην αμερικανικής βάσης Ελληνικού, τηλ. 210 9607964 και 210 9607965).
Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ.
Παράβολο 185 € από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Ώρες: 08:30 π.μ. – 13:30 μ.μ.), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 61167/2007 (ΦΕΚ 2438 Β). Το παράβολο δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα από το αν θα εκδοθεί η άδεια ή όχι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 66174/51/2006 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών).
Βεβαίωση περί μη ύπαρξης εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων, ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα), που εκδίδεται από το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).
Υπεύθυνη δήλωση (Αρθ. 8 Ν. 1599/1986), με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ. (για τα καταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά), με το εξής περιεχόμενο: «Δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα των διατάξεων του άρθρου 1, παρ. 2 του Π. Δ. 180/1979, όπως ισχύει». Για Ο.Ε. ή Ε.Ε. όλων των μελών, για Α.Ε. όλων των μελών του Δ.Σ., για Ε.Π.Ε. όλων των διαχειριστών, για Ι.Κ.Ε. όλων των εκπροσώπων και του υγειονομικώς υπευθύνου.

Προκειμένου για εταιρικές επιχειρήσεις απαιτούνται και τα πιο κάτω:
Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο Μητρώο καταστατικού της εταιρείας, θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου αυτής Αρχή.
Πρόσφατο (όχι πέραν του τριμήνου) πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής, περί τροποποιήσεων καταστατικού (μεταβολών) και περί μη λύσης της εταιρείας.
Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις (Αρθ. 8 Ν.1599/1986) με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ. του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία να ορίζει τον υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνο του καταστήματος και του υγειονομικώς υπευθύνου ότι αποδέχεται τον ορισμό του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία μας, διότι ενδέχεται να έχει αλλάξει κάτι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) για το σχετικό έλεγχο του καταστήματος και όταν επιστραφούν με θετική γνωμοδότηση και πληρούνται και όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εντός πέντε εργασίμων ημερών.

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί και άδεια χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων (ζωντανή μουσική), μπορεί, μετά από τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, να υποβάλει το σχετικό αίτημα, μαζί με τα δικαιολογητικά που θα του υποδείξει η Υπηρεσία μας, ταυτόχρονα με την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στη συγκεκριμένη διαδικασία εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνον* τα καταστήματα:
Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 (ΦΕΚ 3402 Β).

Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (κομμωτήρια κλπ.), που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/2013 (ΦΕΚ 3403 Β).

Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών:
Οπωροπωλεία.
Κρεοπωλεία.
Παντοπωλεία.
Πτηνοπωλεία.
Αυγοπωλεία.
Ιχθυοπωλεία.
Γαλακτοπωλεία (χωρίς καθίσματα).
Πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων.
Καφεκοπτεία.
Πρατήρια ελαίων και λιπών.
Πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής.
Αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής (χωρίς παρασκευαστήριο).
Πρατήρια άρτου.
Πρατήρια ετοίμου φαγητού.
Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων.
Κάβες εμφιαλωμένων ποτών.
Καταστήματα προϊόντων αλλαντοποιϊας και τυροκομίας.
Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιϊας, μπισκοτοποιϊας κλπ. από εμπορικά καταστήματα ψιλικών.
Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχομένους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

Επίσης και τα μικτά μεταξύ τους (με περισσότερες από μία από τις παραπάνω δραστηριότητες), εκτός από τις υπεραγορές τροφίμων (Σούπερ μάρκετ). Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη πρατηρίου άρτου με κρεοπωλείο, πτηνοπωλείο, ιχθυοπωλείο και εμπορικό κατάστημα ψιλικών με πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιϊας, μπισκοτοποιϊας κλπ.

Για τις δραστηριότητες (18) και (19) που αναφέρονται παραπάνω δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης αλλά υποβάλλεται απ’ ευθείας η γνωστοποίηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του άρθρου 3, ο πίνακας του ΜΕΡΟΥΣ Β΄ της αντίστοιχης Κ.Υ.Α., συμπληρωμένος, η βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο και το αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος από τη Δ.Ο.Υ.

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ίδρυσης μικτού καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών μαζί με κατάστημα από τις κατηγορίες Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής, όπως, π. χ. «Πρατήριο άρτου» με «Αναψυκτήριο» (συνδυασμός κατηγοριών), θα πρέπει, αφού εκδοθεί η αντίστοιχη προέγκριση, να μην προσκομιστούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά αλλά εκείνα του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ 3106 Β), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/32485/14-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/1506/20-1-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ 1586 Β) Πυροσβεστικής Διάταξης, διότι εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν ακολουθείται η διαδικασία της γνωστοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν από κάθε άλλη ενέργειά τους (υπογραφή συμβολαίου μίσθωσης ή αγοραπωλησίας, διαμόρφωση του καταστήματος κλπ.) και πριν από την υποβολή της αίτησης στο Δήμο για τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερωθούν από την Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, τηλ. 210 6460040 – 210 6427605), για το συγκεκριμένο είδος καταστήματος / δραστηριότητας που θα πρέπει να αιτηθούν στο Δήμο, ανάλογα με την καταλληλότητα, το εμβαδόν και τις προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου. Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτούν και έναν ιδιώτη μηχανικό της επιλογής τους.

Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:
Κομμωτήριο.
Κουρείο.
Κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών (Manicure – Pedicure).
Eργαστήριo δερματοστιξίας (Tattoo). Tα εργαστήρια δερματοστιξίας δεν επιτρέπεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Αρθ. 8 της Υγειον. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/21172/2003 (ΦΕΚ 306 Β).

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν από κάθε άλλη ενέργειά τους (υπογραφή συμβολαίου μίσθωσης ή αγοραπωλησίας, διαμόρφωση του καταστήματος κλπ.) αλλά και πριν από την υποβολή της αίτησης στο Δήμο για τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, θα πρέπει απαραιτήτως να ενημερωθούν από την Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, τηλ. 210 6460040 – 210 6427605), για το συγκεκριμένο είδος καταστήματος / δραστηριότητας που θα πρέπει να αιτηθούν στο Δήμο, ανάλογα με την καταλληλότητα, το εμβαδόν και τις προδιαγραφές του εκάστοτε χώρου. Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτούν και έναν ιδιώτη μηχανικό της επιλογής τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
(Εφόσον έχει χορηγηθεί η προέγκριση ίδρυσης)

Γνωστοποίηση – Υπεύθυνη δήλωση (Αρθ. 8 Ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ. εάν προσέλθει άλλο πρόσωπο), συμπληρωμένη στο σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στην αντίστοιχη Κ.Υ.Α.
Πίνακας συμπληρωμένος από τον ενδιαφερόμενο, στον οποίο αναφέρονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, από το ΜΕΡΟΣ Β΄ της αντίστοιχης Κ.Υ.Α.
Υπεύθυνη δήλωση (Αρθ. 8 Ν. 1599/1986) του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ., συμπληρωμένη στο υπόδειγμα που υπάρχει στην αντίστοιχη Κ.Υ.Α.
Παράβολο 185 €, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 61167/2007 (ΦΕΚ 2438 Β), από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Ώρες συναλλαγής: 08:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.). Το παράβολο δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα από το αν θα χορηγηθεί η βεβαίωση ή όχι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 66174/51/2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Βεβαίωση περί μη ύπαρξης εις βάρος του ενδιαφερομένου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) βεβαιωμένων, ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα), που εκδίδεται από το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).
Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών επιτηδεύματος από την οικεία Δ.Ο.Υ., σύμφωνα και με το άρθρου 8 (παρ. 9) του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α).
Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών (ιδιοκτήτης της επιχείρησης) είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνο του καταστήματος, υπεύθυνη δήλωση (Αρθ. 8 Ν. 1599/1986) του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ., με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Αποδέχομαι τον ορισμό μου ως υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του καταστήματος ……… (να αναγράφεται το είδος), που βρίσκεται στην Ηλιούπολη, επί της οδού …… αριθ. ……. Με την ιδιότητά μου αυτή βεβαιώνω ότι θα πληρούνται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σχετικό έντυπο ΜΕΡΟΥΣ Β΄ που συνοδεύει τη γνωστοποίηση, για την τήρηση των οποίων φέρω την ευθύνη». Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση απαιτείται μόνον για τα καταστήματα της κατηγορίας Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών.

Προκειμένου για εταιρείες, νομικά πρόσωπα κλπ. απαιτούνται επιπλέον τα εξής:
Πρόσφατο (όχι πέραν του τριμήνου) πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας. (Αποστέλλεται και ηλεκτρονικά).
Πρόσφατη (όχι πέραν του τριμήνου) βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής Αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας. (Αποστέλλεται και ηλεκτρονικά).

Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στην Υπηρεσία μας ή αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή της αδείας διαμονής. Για αλλοδαπούς από Κράτη μέλη της Ε.Ε. απαιτείται φωτοαντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής από τις οικείες Διευθύνσεις Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π. Δ. 106/2007 και την υπ’ αριθ. 13024/10-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και για αλλοδαπούς από Κράτη μη μέλη της Ε.Ε. φωτοαντίγραφο αδείας διαμονής μακράς διαρκείας (Ν. 4251/2014) για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31095/29-9-2015 οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για ομογενείς απαιτείται ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό.

Πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει απαραιτήτως να προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία μας, διότι μπορεί να έχει αλλάξει κάτι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αλλά και για την αποφυγή περιττών ενεργειών ή παρερμηνειών.

Μετά από την υποβολή όλων των δικαιολογητικών χορηγείται στον ενδιαφερόμενο «Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης», η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.

Η γνωστοποίηση – υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, με τον συμπληρωμένο πίνακα του μέρους Β΄ της σχετικής Κ.Υ.Α. κοινοποιούνται, εντός πέντε (5) ημερών, στην Υγειονομική Υπηρεσία, στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τους σχετικούς ελέγχους.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Η άδεια ή η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αντικαθιστάται υποχρεωτικά με νέα χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Λειτουργία καταστήματος από νέο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο.
Αποχώρηση ή αντικατάσταση, για οποιονδήποτε λόγο, του νομίμου εκπροσώπου εταιρείας ή του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου.
Αλλαγή νομικής μορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ο ίδιος.
Αλλαγή επωνυμίας εταιρείας.
Προσθήκη νέας δραστηριότητας ή νέων δραστηριοτήτων (εφόσον προηγηθεί συνεννόηση με την Περιφέρεια Αττικής).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή στις κάτωθι περιπτώσεις:
Όταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης και κάτοχος της υπό αντικατάσταση βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ή αδείας ίδρυσης και λειτουργίας έχει προβεί σε διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος (νέος ιδιοκτήτης) θα πρέπει να εφοδιαστεί με νέα άδεια ή βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης (εξ’ αρχής), υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα του υποδείξει η Υπηρεσία μας.
Όταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης και κάτοχος της υπό αντικατάσταση αδείας έχει προβεί σε μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος.
Όταν έχει εκδοθεί στο όνομα εταιρείας, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης (αρθ. 784, εδάφιο δεύτερο του Αστικού Κώδικα), σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 40845/11-11-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εάν έχει διαπιστωθεί παράβαση που να δικαιολογεί την ανάκλησή της, εάν έχει επιβληθεί η διοικητική ποινή της προσωρινής αφαίρεσής της ή και εάν έχουν συμπληρωθεί οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιβολής της ποινής.

Στην περίπτωση λειτουργίας καταστήματος από νέο (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, την ισχύουσα, πρωτότυπη άδεια ή βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας και το πρωτότυπο, θεωρημένο από την Υγειονομική Υπηρεσία, σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος που τη συνοδεύει (εφόσον υπάρχει).

Σε περίπτωση αντικατάστασης αδείας λόγω μεταβίβασης, εξαιτίας κληρονομικής διαδοχής απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών και επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με την οποία δημοσιεύθηκε η διαθήκη καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανώτερο δικαστήριο η κήρυξή της ως «κυρίας». Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα Αρχή πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. κλπ., περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και έντυπα αιτήσεων, αναλόγως με την περίπτωση και το είδος του εκάστοτε καταστήματος, χορηγούνται από την Υπηρεσία μας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ 3106 Β)

Οι εν’ λόγω άδειες εκδίδονται μόνον για τα καταστήματα με καθισμένους πελάτες των άρθρων 37, 38 και 39 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης, ήτοι, αναψυκτήρια, κυλικεία, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, καφενεία, καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, οβελιστήρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, σνακ μπαρ κλπ., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (ΦΕΚ 15 Β), όπως έχει τροποποιηθεί από την υπ’ αριθ. 3Α/7-24 Ιουλ. 1998 (ΦΕΚ 761 Β) Αστυνομική Διάταξη.

ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΩΝ
Άδεια χρήσης μουσικής, δηλαδή χρήση ενός στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος
Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων (ζωντανή μουσική), ήτοι, χρήση έως τριών (3) εγχόρδων μουσικών οργάνων χωρίς μικρο – μεγαφωνικές εγκαταστάσεις ή ενός στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος. (Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει, στην άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων που προσκομίζεται, να αναφέρεται ότι πρόκειται για χρήση ζωντανής μουσικής).

Η εν’ λόγω άδεια χορηγείται έως την 22.00 ώρα κατά τη χειμερινή περίοδο (από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου) και έως την 23:00 ώρα κατά τη θερινή (από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου) και δύναται να παραταθεί μέχρι την 03.00 ώρα, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθ. 3/1996 (ΦΕΚ 15 Β).

Η άδεια χορηγείται υπό τους πιο κάτω όρους και περιορισμούς: 1) Να τηρείται το ωράριο χρήσης μουσικής κατά τις εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές διατάξεις και με κανέναν τρόπο να μην διαταράσσεται η κοινή ησυχία. 2) Η μέγιστη ηχοστάθμη σε καμμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τα 80 DB (Α). 3) Κατά την ώρα χρήσης της μουσικής οι πόρτες και τα παράθυρα του καταστήματος να είναι κλειστά. 4) Να μην υπάρχουν ηχεία, μεγάφωνα, τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων χωρίς την εν’ λόγω άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αστυνομικής διάταξης 3/1996 (ΦΕΚ 15 Β). Σε περίπτωση βεβαιώσεων από αστυνομικά όργανα τριών (3) συνολικά παραβάσεων εντός έτους, για χρήση μουσικής χωρίς άδεια καθώς και για άλλες παραβάσεις αστυνομικών διατάξεων (π.χ. διατάραξη κοινής ησυχίας, υπέρβαση ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κλπ.), η αστυνομική Αρχή σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για δέκα (10) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τη χορήγηση των συγκεκριμένων αδειών προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης ίδρυσης.

Το αντίστοιχο παράβολο, ανάλογα με την επιθυμητή διάρκεια ισχύος της αιτούμενης αδείας (για ένα έτος 75 €, για τρία έτη 150 € και επ’ αόριστον 300 €), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 61167/2007 (ΦΕΚ 2438 Β), το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Ώρες συναλλαγής: 08:30 π.μ. – 13:30 μ.μ.).

Πρόσφατη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων (πρωτότυπη), η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου, ήτοι, Α.Ε.Π.Ι. (τηλ. 210 6857408) και «Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» (τηλ. 210 3215278). Η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την έκδοση της αδείας χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, ειδάλλως απαιτείται η προσκόμιση νέας.

Βεβαίωση περί μη ύπαρξης εις βάρος του ενδιαφερομένου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), βεβαιωμένων, ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα), που εκδίδεται από το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) για το σχετικό έλεγχο του καταστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις ανανέωσης της αδείας (όταν έχει χορηγηθεί για περιορισμένη χρονική διάρκεια) και εφόσον ζητηθεί έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη της. Μέχρι την ανανέωση ή μη της αδείας, η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη.

Η άδεια χορηγείται μετά από την επιστροφή των δικαιολογητικών από την Υγειονομική Υπηρεσία με θετική εισήγηση, εντός δέκα ημερών και μετά από έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα και τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί, με αίτησή του, να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από την Υπηρεσία μας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία η διευκρίνιση αρμόδια είναι η Υπηρεσία μας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.