ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Επίτιμο μέλος της Πανελλήνιας Οργάνωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της να ανακηρύξει τον Δήμαρχο Ηλιούπολης κ. Βασίλη Βαλασόπουλο, αναγνωρίζοντας την μεγάλη προσφορά του, όχι μόνο στην ΠΟΑΕΑ, αλλά και στην Αυτοδιοίκηση. Σε συνάντηση που έγινε η ΠΟΑΕΑ ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την διάθεση γραφείων στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της Ηλιούπολης και σημειώνει: […]