ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής: 1. Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. 2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί). 3. Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 4. Ασκεί εποπτεία στα […]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, στο Δήμο Ηλιούπολης λειτουργεί το Γραφείο Απασχόλησης με κύριο στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των κατοίκων της πόλης  στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά και να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους.   ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   Oι ομάδες που θα ωφεληθούν από το Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων είναι: Άνεργοι: άτομα  άνω των 18 ετών […]

ΠΡΟΝΟΙΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝΑπό 1/3/2018 έχει μπει σε εφαρμογή πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία από την Αττική, τα οποία υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση προνοιακού επιδόματος. Στο νέο πλαίσιο προηγείται η διοικητική διαδικασία και ο αιτών εξετάζεται από τα ΚΕΠΑ, εφόσον πληροί όλες τις λοιπές προϋποθέσεις. Αυτή η μέριμνα σε […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/03/2019 10:00Π.Μ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2019,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), σύμφωνα με τα άρθρα 72, 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα: 1. Εξέταση αιτήσεων σχετικά με απαλλαγή από διοικητικά πρόστιμα 2. Αναμόρφωση Πινάκων Στοχοθεσίας για το […]