ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Οι παρακάτω υπογράφοντες προβαίνουμε σήμερα την 15/02/2021 στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης – επιλογής των υποψήφιων της υπ’ αριθμ.:1559/12-11-2020 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την α) «Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης» και β) «Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της ΙΟημερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων η οποία αρχίζει την 16/02/2021 και λήγει την 25/02/2021.

Για περισσότερα πατήστε εδώ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 η Δημοτική Συγκοινωνία και η Φοιτητική Λεωφορειακή γραμμή του Πανεπιστημίου επαναλειτουργούν κανονικά μετά τη λήξη της 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας που είχε προκηρύξει η Γ.Σ.Ε.Ε.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x