ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2021» Α.Μ.29/2021

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή και Επισκευή πεζοδρομίων 2021» Α.Μ.29/2021 συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24% ) με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5/8/2021 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) φυσικά η νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.200,00 (χίλια διακόσια ευρώ ) με ισχύ 330ημερών.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 10 (δέκα) μήνες.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18)μήνες.
Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Τα τεύχη διαγωνισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr , το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται ηλεκτρονικά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι 04/08/2021, μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω email στην διεύθυνση dh.texniki@gmail.com, με τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο, email.
Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970087, αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Κελέσης, knikos@ilioupoli.gr .

Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x