ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ «COVID-19 RAPID TEST», 8/1/2022, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιείται ακόμη μια φορά από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μαζικός έλεγχος ταχείας ανίχνευσης «Covid-19 rapid test», στην Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης από τις 09:00 έως τις 15:00. Όλοι οι πολίτες ηλικίας 10 ετών και άνω, μπορούν να προσέλθουν πεζοί και να υποβληθούν στον έλεγχο. Διευκρινίζεται ότι όποιος συμμετέχει πρέπει: – Να […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΙΣ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18, βάσει της υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/6.12.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21, με τη δια περιφοράς διαδικασία, λόγω εκτάκτων αναγκών, με θέματα: […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4/1/2022 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18/1/2022

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης, που εδρεύει στην Ηλιούπολη στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας […]