ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 9Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημαρχιακού Θεάτρου (Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Κουντουριώτη) ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, όπως […]