ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.,με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,βάσει της υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17.1.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21,λόγω εκτάκτων αναγκών, με θέματα:   Εξέταση […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2/2021

Πίνακες κατάταξης, απορριφθέντων και προσληφθέντων της με αριθ. ΣΟΧ 2/2021 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής. Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ». Για περισσότερα, πατήστε εδώ.   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ