ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.,με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,

σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,βάσει της υπ’ αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17.1.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν.4830/21,λόγω εκτάκτων αναγκών,

με θέματα:

 

 1. Εξέταση αιτημάτων απαλλαγής από διοικητικά πρόστιμα
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή πολίτη προς εκτέλεση της υπ’ αριθ. 7794/2021 απόφαση του 1ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού
 4. Αποδέσμευση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης
 5. Έγκριση απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης για τον «Εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου, για το έτος 2022
 6. Λήψη ή μη απόφασης για την αποδοχή αιτημάτων για πρακτική άσκηση από Δημόσιο και Ιδιωτικό ΙΕΚ
 7. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης Μον.Ε.Π.Ε.»
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ., για το έτος 2022»
 9. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης & διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ., για το έτος 2022»
 10. Κατανομή επιχορηγούμενου ποσού (Α΄κατανομή) μέσω ΚΑΠ, έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για την υλοποίηση του προγράμματος του Εθελοντή Τροχονόμου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 11. Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης 2021» (Α.Μ.22/2021)
 12. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων» (Α.Μ.5/2022)
 13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζομένων» (Α.Μ.5/2012) .

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Απόστολος Στασινόπουλος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x