1) Τελικός Πίνακας Κατάταξης 2) Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων σχετικά με την υπ. Αρ. οικ. 19026/12-7-2022 (ΣΟΧ 2/2022) : 1) Τελικός Πίνακας Κατάταξης (Αρ.Πρωτ.: 21548/1-8-2022) 2) Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων (Αρ.Πρωτ.: 21549/1-8-2022).   1_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2022 2_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 2022