Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας-ΔΕΠ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ηλιούπολης, στην 4η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), για το έτος 2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα […]