Πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής στις 6 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου 2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας Κονδύλης», σύμφωνα με τo άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –
συμπληρωματική απόφαση μήνα Σεπτεμβρίου 2022
2. Έγκριση απαιτούμενης πίστωσης ως εξειδικευμένη, έγκριση πιστώσεων, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης για την διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων με τίτλο «Χαρούμενα Απογεύματα» (Α.Μ.19/2022)
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (7η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2022
4. Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Μίσθωση χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού για το
στολισμό της πόλης – τοποθέτηση, αποξήλωση του υφιστάμενου» (Α.Μ.40/2022)
5. Παράταση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηλιούπολης
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Α.Μ.5/2019)
6. Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων έτους 2019»
(Α.Μ.20/2019)
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας
κυκλοφορίας» (Α.Μ.3/2016)
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος Λεωφόρου Ειρήνης Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.50/2017)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x