300 Εγκαταλελειμμένα Οχήματα Απομακρύνθηκαν από τον Δήμο μας

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως σήμερα, έχουν αποσυρθεί (302) εγκαταλελειμμένα οχήματα, από τους δρόμους της πόλης μας. Από την αρχή της θητείας της δημοτικής αρχής, με την τήρηση του πνεύματος και του γράμματος του νόμου και των σχετικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται, απομακρύνουμε τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα κάθε είδους, απελευθερώνοντας πολύτιμο δημοτικό χώρο και […]