Νέες δράσεις δωρεάν Covid 19 rapid test για τον μήνα Ιανουάριο 2023

Συνεχίζονται τον μήνα Ιανουάριο 2023, οι δράσεις μαζικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης «Covid-19 Rapid Test» από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, στο Δημαρχείο Ηλιούπολης, στο Φουαγιέ του Κλειστού Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», με είσοδο από Κουντουριώτου, από 9:30 έως 15:00, στις εξής ημερομηνίες – Τετάρτη 4 Ιανουαρίου , – Τρίτη 10 Ιανουαρίου , – Τετάρτη 18 Ιανουαρίου – Τετάρτη […]

Ανάρτηση διακήρυξης, ΕΕΕΣ, μελέτης και περίληψης, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ.: 21/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ.: 21/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ανά τμήμα ειδών του διαγωνισμού, με βάση τη βέλτιστη σχέση […]