Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., με τη δια περιφοράς διαδικασία, λόγω τήρησης προθεσμιών, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέμα:

1. Έγκριση της άσκησης της από 6/5/2022 πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου επί της από 12/10/2012 αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 854/2012 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών

(Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλουν τις ψήφους τους και εφόσον επιθυμούν σύντομη ερμηνεία της ψήφου, την Τρίτη 17-1-2023 και ώρα από 13:00 μ.μ. μέχρι 14:00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.souras@ilioupoli.gr. Στην περίπτωση μη απάντησης, τα μέλη θεωρούνται απόντα.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x