Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:45 σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66, 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την μείωση αντικειμενικών αξιών ακινήτων στο Δήμο μας

2. Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ» για το οικονομικό έτος 2023

3. Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ» για το οικονομικό έτος 2023

4. Καθορισμός αντιτίμου ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ηλιούπολης για την περίοδο 2023

5. Ορισμός επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών δια την εκποίησίν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων του Δήμου, με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77α) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησίν ή εκμίσθωσίν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

6. Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

7. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος των ακινήτων και κινητώ πραγμάτων του Δήμου.

8. Έγκριση χωροθέτησης γωνιών ανακύκλωσης

9. Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αλ. Παναγούλη 23 και Παπάγου για τη στέγαση του ΚΕΠ Αγ. Μαρίνας.

10. Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών

11. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

12. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»

13. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

 Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ:

1. Γενικός Γραμματέας του Δήμου
2. Διευθυντές του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
3. Δικηγόροι
4. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Η

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βιδάλης Παναγιώτης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x