Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 6 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 06 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, […]

Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ηλιούπολης στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30

Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ηλιούπολης που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, σύμφωνα με τo άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων «Κώστας […]