Απολογισμός έργου της Δημοτικής Αστυνομίας Ηλιούπολης

Η Δημοτική Αστυνομία Ηλιούπολης, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διεκπεραίωσε κατά το έτος 2022 τις παρακάτω εργασίες:   2715 αιτήματα πολιτών και Υπηρεσιών που διεκπεραιώθηκαν. 1365 έλεγχοι τήρησης διατάξεων περί παράνομης στάθμευσης οχημάτων και παρακώλυσης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως ισχύει. 745 θεωρήσεις γνησίου υπογραφής κατ’ […]