Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 29 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ» (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Έγκριση περί ασκήσεως προσφυγής κατά α) της υπ’ αριθμ. Πρωτ.684652/2020 απόφασης επιβολής προστίμου της Περιφέρειας Αττικής και κατά β) της απόρριψης της από 13.10.2020 και με α.π. 18768/14.10.2020 προσφυγής του Δήμου κατά του ανωτέρω προστίμου.

2. Έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από πτώση δέντρου

3. Έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από πτώση δέντρου

4. Έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από πτώση δέντρου

5. Έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από πτώση δέντρου

6. Έγκριση ή μη, εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά από πτώση δέντρου

7. Τροποποίηση (3η) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

8. Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

9. Απόδοση λογαριασμού διαχείρισης ποσού ενταλμάτων προπληρωμής

10. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού

11. Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης στον Κ.Α. 00.6451 για τις «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».

12. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια τροφίμων (γαλακτοκομικών – τυροκομικών) για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ. , Α.Μ.: 1/2023

13. Έγκριση απολογισμού ταμειακής υπηρεσίας μηνός Φεβρουαρίου 20232

14. Αποδοχή ποσού επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών των Δήμων των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022)

15. Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου ειδικευμένων εσόδων στα γενικά – τακτικά έσοδα

16. Αδυναμία διάθεσης υπαλλήλου του Δήμου για την υποστήριξη του διπλογραφικού συστήματος στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ»

17. Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» – Τμήμα 1: Κάδοι Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων (Α.Μ.21/2021)

18. Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» – Τμήμα 2: Βιοδιασπώμενες Σακούλες (Α.Μ.21/2021)

19. Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, για το δίκτυο γωνιών ανακύκλωσης και τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ Δήμου Ηλιούπολης» –Τμήμα 3: Υπέργεια Συστήματα Κάδων για Γωνιές ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (Α.Μ. 21/2021)

20. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ.:24/2022)

21. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας.

22. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης μέρους στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την Πασχαλινή περίοδο του 2023.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους
2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου
4. Δικηγόρους του Δήμου
5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι από την Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024 και για όλη την θερινή περίοδο, δεν θα διεξάγονται τα δρομολόγια της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής. Το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την επαναλειτουργία της Φοιτητικής λεωφορειακής γραμμής.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x