Νέος Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Δημότη ο κ. Παναγιώτης Βιδάλης

Νέος Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Εξυπηρέτησης του Δημότη στο Δήμο Ηλιούπολης αναλαμβάνει από σήμερα, Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023, με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Χατζηδάκη, ο κ. Παναγιώτης Βιδάλης. Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο νέος Αντιδήμαρχος είναι οι εξής: – Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του […]

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η Κατερίνα Χωματά

Η κα Κατερίνα (Καίτη) Χωματά είναι η νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, όπως προέκυψε από την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023. Είναι ένα από τα πιο έμπειρα μέλη του Δ.Σ με μακρά πορεία στα αυτοδιοικητικά τεκταινόμενα της πόλης και μας τιμά ιδιαίτερα με την εκλογή της ως Προέδρου.  Ο Δήμαρχος […]

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 4/ 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις  ανάγκες του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ» Α.Μ.: ΠΡΟΜ. 4/2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:  α)  για τις ΟΜΑΔΕΣ 2,10,11 με […]