Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, […]