Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

Share on facebook
Facebook
Share on print
Εκτύπωση
Share on email
Email

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ» (Σοφ. Βενιζέλου 114), σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022, με θέματα:

1. Έγκριση ταμειακού απολογισμού μηνός Ιουλίου 2023

2. Εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού

3. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή εξόδων συμβολαιογράφου

4. Τροποποίηση (7 η ) Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2023

5. Αναμόρφωση (8 η ) Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023

6. Ορισμός υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή δαπανών ελέγχου-εργασίες-έκδοσης πιστοποιητικών από ελεύθερο επαγγελματία για τα οχήματα (υποχρεωτικά εκδιδόμενα από το νόμο)

7. Απόδοση λογαριασμών διαχείρισης ποσού ενταλμάτων προπληρωμής

8. Παράταση εντάλματος προπληρωμής

9. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 207/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό υπόλογου και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

10. Εκχώρηση απαίτησης από οδικά τροχαία

11. Λήψη απόφασης αποδοχής συνυπαιτιότητας 50% σε οδικό τροχαίο υλικών ζημιών

12. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου» (A.M.18/2023)

13. Έγκριση 1ου Πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικών προσφορών – οικονομικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Ηλιούπολης» (ΑΜ 36/2022) 2

14. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκεύη εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.13/2023)

15. Εγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανύψωση φρεατίων σε όδους της πόλης» (Α.Μ.1/2023)

16. Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού διαγωνισμού (κατακύρωσης) για την προμήθεια υπό τον τίτλο «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» (Α.Μ.Π.28/2022) και όλων των πρακτικών της επιτροπής λόγω συμμετοχής μόνο ενός οικονομικού φορέα

17. Όροι για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια τροφίμων (ειδών κρεοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.» (Α.Μ.13/2023)

18. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας για τη διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια τροφίμων (ειδών κρεοπωλείου) για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Ηλιούπολης Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.» (Α.Μ.13/2023)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

1. Αντιδημάρχους

2. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

3. Πρ/νους Δ/νσεων του Δήμου

4. Δικηγόρους του Δήμου

5. Πρόεδρο Σωματείου Εργαζομένων

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Αντζινάς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώνουμε τους Δημότες και Κατοίκους της Ηλιούπολης ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη της γραμμής 2 της Δημοτικής Συγκοινωνίας και από τη Δευτέρα 20 Μαίου 2024 τα δρομολόγια της Γραμμής θα διεξαχθούν κανονικά.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x